Extopsporter.nl

Wil je meer weten over de totstandkoming van deze vernieuwde druk van
‘Stoppen & Doorgaan’, ga dan naar het online platform Extosporter.nl. Hier
is ook de bekroonde documentaire Diepgaan voor Vancouver te bekijken,
wat ten grondslag ligt aan dit boek.

Veel kijkplezier!

logo_extopsporter_hd